Бүгдийг багтаасан энэхүү платформын үйлдлүүдийг судлаарай : MT4 нь хамгийн төвөгтэй техникийн дүн шинжилгээний хэрэгслүүдээс эхлээд хамгийн энгийн үнэлгээний хэрэгслийг өөртөө агуулдаг.