Хэдийгээр эхэндээ ойлгоход түвэгтэй байдаг ч, Ваниль Опционы арилжааны урлаг нь өөрийн хөрвөх чадвар болон ирээдүйн боломжоороо онлайн арилжааны ертөнцийг байлдан дагуулж байна.