MT4 нь жинхэнэ модулын платформ юм: та бүрэн эзэмшдэг болохынхоо хэрээр болон хэрэгцээнийхээ хэрээр ашиглаж болно. Хамгийн чухал зүйлс дээр анхаарлаа хандуулдаг болохын тулд платформыг бүрэн эзэмшиж сураарай: хэдийг юунд хөрөнгө оруулахаа мэддэг болох нь чухал.