Хэрэв та манайд гишүүнээр үлдэхээр шийдсэн бол, MyAva нь таны хувийн нүүр хуудас болно – энд та өөрийн санхүүгийн гүйлгээг зохицуулж, гүйлгээний түүхийг хянаж, манай багийнхантай хамтран ажиллах боломжтой.