Австралийн Нөөцийн банк

АНБ гэж юу вэ?

Австралийн Нөөцийн банк (АНБ) нь Австралийн төв банк бөгөөд экспресс чиг үүрэг нь улс орны эдийн засаг, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих, сайжруулах явдал юм. АНБ нь Австралийн долларын тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулах, бүрэн ажил эрхлэх, эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлтийг бий болгоход банкны эрх мэдлийг олгосон 1959 оны Нөөцийн Банкны тухай хуулиас бүрэн эрхээ авсан.

АНБ нь банкны суурь хүүг тогтоох гэх мэт төв банкны мөнгөний болон төсвийн хэрэгслийг ашиглан зорилгодоо хүрэх боломжтой. Цаашилбал, АНБ нь Австралийн алт, валютын нөөцийг удирдах үүрэг хүлээдэг. АНБ нь Австралийн Засгийн газар болон түүний янз бүрийн агентлагууд, гадаадын түншүүдэд Төв банкны үйлчилгээ үзүүлдэг.

АНБ-ны түүх

АНБ нь одоогийн хэлбэрээр 1960 оны 1-р сард хүчин төгөлдөр болсон 1959 оны Нөөцийн Банкны тухай хуулийн зөвшөөрлөөр оршин тогтнож байна. Үүнээс өмнө 1911 онд хууль тогтоомжоор байгуулагдсан Австралийн Хамтын Нөхөрлөлийн Банк байсан. Хамтын нөхөрлөлийн банкны чиг үүрэг нь хадгаламж, арилжааны банкны үйлчилгээгээр хязгаарлагдаж байв. Тухайн үед төв банкны үйлчилгээ, тухайлбал тэмдэглэл гаргах үйлчилгээг Австралийн Сангийн яамнаас санал болгосон.

Хэд хэдэн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх бөгөөд 1945 он гэхэд Хамтын Нөхөрлөлийн Банк Австралийн ард түмэнд Төв банкны үйлчилгээ үзүүлэх бүрэн болон албан есны эрх мэдлийг өгөх болно. Чиг үүрэг нь мөнгөний болон төсвийн бодлого, тэмдэглэл хөтлөлт, валютын хяналт зэрэг хязгаарлагдмал байсан ч болно.

Энэ нь 1960 онд авсан оноос хойш АНБ Австралийн санхүүгийн тавцанд томоохон үе шатаар хяналт тавьж байна. 1966 онд Австралийн фунт Австралийн доллар (AUD) нь тэтгэвэрт гарсан байна. Дараа нь зах зээл дээр чөлөөтэй хөвж эхлэхэд AUD нь 1983 он хүртэл АНУ-ын доллартай тэнцэх болно. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод өнөөдөр / 2015.05.28 / Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Сангийн сайд ч.хүрэлбаатар өргөн мэдүүллээ. АНБ нь Австралийн Сидней хотод төвтэй боловч улс даяар олон оффистой.

АНБ-ны Засаглал

Австралийн Нөөцийн банк нь бие даасан байгууллага (Засгийн газраас хараат бус) бөгөөд хоер хорооноос бүрдэнэ:

Нөөцийн Банкны Зөвлөл

Нөөцийн Банкны зөвлөл нь дараах чиглэлээр хариуцлага хүлээнэ:

 1. Австрали Долларын тогтвортой байдал,
 2. Австралийн ард түмний бүрэн ажил эрхлэлт, болон  
 3. Австралийн ард түмний эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлт,сайн сайхан байдлыг хангах.

Төлбөрийн Системийн Зөвлөл

Төлбөрийн системийн зөвлөл нь дараах чиглэлээр хариуцлага хүлээнэ:

 1. Төлбөрийн үйлчилгээний зах зээл дэх өрсөлдөөнийг дэмжих,
 2. Төрөл бүрийн төлбөрийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх, болон  
 3. Санхүүгийн Систем дэх эрсдэлийг хянах

АНБ нь Нөөцийн Банкны Зөвлөл болон төлбөрийн системийг аль алиныг нь удирддаг Засаг дарга удирддаг.

АНБ-ны чиг үүрэг 

Чиг үүрэг, үүргийнхээ хувьд Австралийн Нөөцийн банк нь дараах зүйлсийг хариуцдаг:

 • Бэлэн мөнгөний хэмжээг тогтоох.
  Энэ бол АНБ-ийн хамгийн үр нөлөөтэй үүрэг юм. Банк нь сар бүрийн эхний мягмар гараг бүрт (1-р сараас бусад) бэлэн мөнгөний ханшийг тогтоодог бөгөөд энэ нь Австралийн эдийн засгийн бүх салбарт шууд утгаараа нөлөөлдөг үйл ажиллагаа юм.
 • Тэмдэглэл Гаргах.
  АНБ нь Австралийн мөнгөн тэмдэгтийг үйлдвэрлэж, түгээдэг бөгөөд энэ нь орон нутгийн болон олон улсын хэмжээнд хууль есны тендер болдог.
 • Банкны салбарыг хариуцах.
  АНБ бол Австралийн Засгийн газрын албан есны банкир бөгөөд энэ нь үндсэндээ нийгмийн аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, тэр ч байтугай эрүүл мэндийн зэрэг хэд хэдэн төрийн үйлчилгээг удирдаж, дэмждэг гэсэн үг юм.
 • Төлбөр.
  АНБ нь мөн дэмждэг, бусад банкуудын хамт, Австралийн Шинэ төлбөр тавцан, нь янз бүрийн санхүүгийн байгууллагуудын дунд цаг төлбөр боловсруулах дугуй хөнгөвчилж.
 • Санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих.
  АНБ нь хөрвөх чадварыг тогтвортой байлгах замаар тогтвортой байдлыг дэмжих цорын ганц зорилгоор санхүүгийн зах зээлд идэвхтэй оролцогч юм.
 • Олон улсын зах зээлийн үйл ажиллагаа.
  Австралийн Форекс арилжааны нөөцийг удирдахаас гадна АНБ нь G20, Олон улсын валютын сан, Олон улсын төлбөр тооцооны банк зэрэг дэлхийн форумд тус улсын төлөөлөгч юм.

АНБ нь суурь шинжилгээнд

АНБ нь орон нутгийн болон олон улсын санхүүгийн хөрөнгөд асар их нөлөө үзүүлдэг. Сар бүр АНБ хүргүүлсэн хүүгийн шийдвэр мэдээж суурь шинжээчид үзсэн хамгийн чухал үйл явдал юм. Энэ үйл явдал нь ихэвчлэн үндсэн хөрөнгөд их хэмжээний үнийн хөдөлгөөнийг өдөөх боломжтой байдаг. Ихэнх тохиолдолд АНБ нь инфляцийн зорилтот түвшинг 2-3% – иар хадгалж ирсэн бөгөөд энэ нь бүх хэрэгслийг өөрийн мэдэлд байлгахыг хичээдэг. Хүүгийн өөрчлөлт нь түүний зэвсгийн хамгийн хүчтэй хэрэгсэл бөгөөд энэ нь санхүүгийн томоохон хөрөнгийн үнэд хэрхэн нөлөөлж байгааг үүнд оруулав:

Хувьцаа

Хүүгийн өсөлт нь бизнесийн болон хэрэглээний зардлын аль алинд нь саад болж, ердийн нөхцөлд хувьцааны үнэ буурахад хүргэдэг үндэсний валютын зардлыг нэмэгдүүлдэг. Урвуу нь мөн хамаарна, үнэ бууруулснаар хувьцааны үнэ өндөр байх урам зориг өгдөг.

Бонд

Хувьцааны нэгэн адил бонд нь ихэвчлэн хүүтэй урвуу хамааралтай байдаг. Өндөр хүү нь бондын үнэ буурахад хүргэдэг бол бага хүү нь бондын үнэ өсөхөд хүргэдэг.

Австрали Доллар (AUD)

AUD нь дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээрх томоохон валют юм. АНБ зээлийн хүүг өсгөх үед энэ нь үндсэндээ валютын нийлүүлэлтийг хязгаарлаж байгаа бөгөөд энэ нь AUD үнийн өсөлтийг бий болгоно. Эсрэгээрээ, АНБ нь үнэ бууруулах хэрэглэх үед, энэ нь үндсэндээ авст.доллар нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлдэг, нь улмаар түүний үнэ цэнийг бууруулдаг.

АНБ-ны тоон сулруулалт

Зээлийн хүү нь ердийн мөнгөний бодлогын хэрэгсэл боловч энэ нь цорын ганц зүйл биш бөгөөд АНБ нь Австралийн эдийн засгийг сааруулж, дэмжихэд туслах уламжлалт бус арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, засгийн газар болон бусад санхүүгийн байгууллагаас үнэт цаас зэрэг хөрөнгийг худалдан авах АНБ зэрэг тоон хөнгөлөлтүүд нэр хүндтэй байна. Тоон сулралт нь 2008 оны санхүүгийн хямрал, 2020 оны коронавирусын тахал гэх мэт сүүлийн үеийн сүйрлийн хамгийн муу нөлөөг даван туулахад тусалсан.

АНБ форвард удирдамж

Форвард удирдамж нь уламжлалт бус мөнгөний бодлогын хэрэгсэл бөгөөд АНБ мөнгөний байр суурийн харилцааг хамардаг. АНБдын хувьд энэ байр суурь нь инфляцийн зорилтот түвшинг 2-3% – иар үргэлж хадгалж ирсэн.

Австралийн Нөөцийн банкны тухай үндсэн асуултууд

 • HАНБ нь зээлийн хүүнд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

  АНБ нь Австралид бэлэн мөнгөний ханшийг тогтоодог бөгөөд энэ нь мөнгөний зах зээлийн зээлийн төлбөрийг шөнийн хүү юм. АНБ сар бүр (1-р сараас бусад) уулзаж, бэлэн мөнгөний ханшийг ижил байлгах, өсгөх, эсвэл бууруулах эсэхийг шийддэг. Энэ нь Австралийн эдийн засгийн байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр энэ шийдвэрийг гаргадаг. Бэлэн мөнгөний ханш нь үл хөдлөх хөрөнгийн зээл болон бусад хэрэглээний зээл дээр хэрэглэгчдийн төлсөн ханштай ижил биш боловч банкууд ихэвчлэн бэлэн мөнгөний ханшийн өөрчлөлтийг хэрэглэгчид болон бизнес эрхлэгчдэд дамжуулахаар шийддэг. Энэ нь эдийн засгийн өсөлт, хэрэглээний зардал, бизнесийн үйл ажиллагаанд харгалзах нөлөө бүхий их, бага хэмжээгээр зээл авах боломжтой

   
 • АНБ яагаад бэлэн мөнгөний ханшийг өөрчилдөг вэ?

  Уг хуульд зээлийн хүү хаана байх естойг заасан бодлого байхгүй. Гэсэн хэдий ч мөнгөний бодлогын завсрын зорилго дахь мөнгөний ханш нь валютын тогтвортой байдал, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийн үндсэн зорилгод хүрэхэд ашиглаж болно. Бэлэн мөнгөний ханш нь Австрали дахь инфляци, ажил эрхлэлтийн түвшинд нөлөөлөхөд ашиглагддаг бөгөөд эдийн засгийг бүрэн ажил эрхлэлт, бага, гэхдээ тогтвортой инфляци руу хөтөлнө гэж найдаж байна. АНБ нь зах зээлийг ил тод байдлыг хангах зорилгоор мөнгөний ханшийн өөрчлөлтийг зарлаж байгаа бөгөөд энэ нь мөнгөний бодлого болон Австралийн эдийн засгийн ирээдүйтэй холбоотой тодорхой бус байдлыг бууруулдаг.

   
 • АНБ нь Австралийн эдийн засагт хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

  АНБ бэлэн мөнгөний хүүг бууруулахаар шилжих үед энэ нь эдийн засаг дахь бусад богино хугацааны зээлийн хүүг бууруулахад хүргэнэ. Энэ нь эдийн засаг дахь зээл, зарцуулалтыг өдөөдөг. Үүний үр дүнд бизнесийн гарц ихэвчлэн нэмэгдэх бөгөөд энэ нь эдийн засгийн идэвхжил, ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны өсөлт хангалттай хүчтэй байх үед энэ нь инфляци нэмэгдэхэд хүргэдэг. Эсрэг нь бас үнэн юм. Бэлэн мөнгөний ханш өссөн үед энэ нь эдийн засгийн үйл ажиллагааг хязгаарлах үйлдэл, гэдэгт найдаж бага инфляци хүргэж. Хүсээгүй гаж нөлөө нь ихэвчлэн ажил эрхлэлтийг бууруулдаг.

   

Арилжааны боломжийг харж байна уу? Яг одоо данс нээн үү!