АНУ-ийн ам.доллар (USD) Японы иен-тэй (JPY) харьцах ханш

USD/JPY – хөрөнгийн бирж нь дэлхийн Форекс зах зээл дээрх Японы иений ханштай харьцуулсан ам.долларын харьцах ханш юм. Худалдаан авагч нарын дунд энэ валютын топ хос “нинжа” гэсэн нэртэй байдаг. Учир нь дундад зууны үеийн үл таних тагнуулчдын баатарлаг шинж чанар нь Японы бэлгэ тэмдэг болдог. USD / JPY-ийг валютын зах дээр ихэнх дээ том фирмүүд буюу хувийн наймаачид идэвхтэй ашигладаг ба валютын хосын зэрэглэлд EUR/USD хосын дараа хоёрт жагсдаг байна.

История формирования валютной пары USD/JPY

АНУ-ын ам.доллар нь одоогийн байдлаар дэлхийн нөөцийн гол валют байдаг бол 1980-аад онд Японы иен нь далайн цаана байгаа өрсөлдөгчдөө хүчтэй өрсөлдөгч байсан юм. Гэхдээ Японы дэлхийн эдийн засгийн уналт иений ханш нь дэлхийн гол валют болох мөрөөдлөө биелүүлэхгүй гэдгийг баталгаажуулан харуулдаг. Гэсэн хэдий ч одоогийн байдлаар энэхүү валют нь олон улсын худалдааны голлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хөгжиж буй орнуудын гадаад валютын нөөцийн дөрөв дэх том нөөц болж чаджээ.

Япон улс нь дэлхийн хамгийн том экспортлогч гэж тооцогддог бөгөөд тус улсын ДНБ-ий 40 хувийг эзэлж байна. Экспортын үйл ажиллагаанаас ийм хүчтэй хамааралтай байдаг тул Японы Засгийн газар трансүндэсний валютын гүйлгээг идэвхтэй нэвтрүүлж эхэлсэн, олон улсын зах зээл дээр Японы бүтээгдэхүүний үнийг “гар арга”-аар зохицуулахын тулд. Өнөөдөр Японы иен нь Азийн хамгийн ил тод валют гэж тооцогддог бөгөөд Азийн бүсийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нийтлэг төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашигладаг.

Өсөлт ба уналт

Японы засгийн газрын валютын зах зээл дээрх үр ашигтай нөлөө үзүүлснээр энэхүү хос валютыг дэлхийн биржийн хөрөнгийн солилцооны загвар болгон хувиргасан юм. Түүхээс харахад энэ тэмдэгтэн олон жилийн туршид 76-146 орчим үнэ бариж хадгалсан байсан. Сүүлийн жилүүдэд энэ хязгаарыг 85-130 харьцаатай болгож нарийвчлан тодорхойлсон байна. 1985 оны 12-р сард иений эсрэг өндөр үзүүлэлттэй – 306.84 байсан байна. Дэлхийн санхүүгийн хямралын үеэр 2011 оны 10-р сард ам.доллар “доод” хэмжээ нь – 75.74 болсон.

USD/JPY-д нөлөөлж буй гол хүчин зүйлс

USD/JPY-д нөлөөлж буй гол хүчин зүйл нь Японы банк (BoJ) харамсалтай нь дэлхийн валютын зах зээл дээр олон тооны хөндлөнгийн оролцоо хийснээр алдартай билээ. Японы банк нь сар бүр хүүгийн төвшин бууруулдаг, ирээдүйд амжилттай стратегийг бий болгохын тулд худалдан авагчид болон хөрөнгө оруулагч нарт зориулж тодорхой үйл явцын утгыг тоймлон өгдөг.

Японы Статистикийн Товчооноос USD/JPY ханшид нөлөөлж болохуйц чухал өгөгдлүүдийг үе үе хэвлэн нийтэлдэг.

Японы эдийн засгийн үндэс суурь бол экспорт буюу худалдан авагч нар ам.долларыг JPY-тай харьцах ханш нэлээд хүчтэй хэлбэлзэлтэй байдагт дассан байдаг.

АНУ-ын Холбооны нөөцийн газар тийм ч хүчирхэг биш боловч энэ нь нөгөөтэйгүүр тогтвортой байдлын чиг хандлагыг тодорхойлох мөнгөний бодлогын шийдвэрүүдтэй “нинжа” нард нөлөөлдөг. АНУ-ын Холбооны Нөөцийн Сан суурь хүүгийн төвшинг жилд 8 удаа өөрчилж, өөрийн эдийн засаг болон дэлхийн валютын зах зээлийг идэвхжүүлнэ.

USD/JPY хөрөнгө нь газрын тосны үнээс ихээхэн хамааралтай байгааг харуулж байна. Ийм харилцаа холбооны уялдаа ойлгомжтой. Учир нь Япон бол нефтийн бүтээгдэхүүн, түүхий нефтийн хамгийн том импортлогчдын нэг юм. Газрын тосны үнэ өсөх үед Японы иен ихэвчлэн буурдаг, гэвч нүүрс устөрөгч хямдхан болсноор үнэ өсдөг. Үүний дагуу хос үнийн хувьд худалдан авагч нар үндэслэлтэй үнэн зөв таамаглал гаргах боломж олгодог.

USD / JPY-ийн харьцаанд нөлөөлж болох өөр нэгэн чухал хүчин зүйл нь Японд маш их тохиолддог газар хөдлөл юм. Тиймээс Японы цаг уурын агентлаг Early Warning (EEW) – Газар хөдлөлтийн дохиоллын систем – хоёр өөр объект буюу USD/JPY-ийн худалдаанд оролцогч нар бүр анхаарлаа хандуулдаг.