GLOBAL
EU

Индекс

Индексийн Арилжааг Юу Алдартай Болгодог Вэ?

Индекс арилжаалах нь дан компанийн хувьцааны гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийхгүйгээр дэлхийн шилдэг санхүүгийн зах зээл дээр арилжаа хийх тэнцвэржүүлсэн арга юм.

chatbot