Японы Банк

‘Японы дайны дараах эдийн засгийн гайхамшиг’ гэх бөгөөд 1960 оноос хойших 30 жилд Япон улс эдийн засгийн хурдацтай өсөлтийг хийжээ. 1960-аад онд 10%, 1970-аад онд 5%, 1980-аад онд 4% – ийн дундаж өсөлттэй байсан мандах наран нутаг нь 2010 он хүртэл дэлхийн хоер дахь том эдийн засаг болж, БНХАУ-аас давж гарч байсан түүхтэй. 1990 он гэхэд Японд нэг хүнд ногдох орлого барууны ихэнх оронд тэнцэж, давж гарсан. Өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд дефляци жил тулгарч дараа, онд 2013 Японы Засгийн газар санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, үндэсний эдийн засгийн газрын хөгжилд аль алинд нь хувь нэмэр оруулах Японы банкинд ихээхэн найдаж, инфляцыг сэргээхийн тулд амлалт өгсөн байдаг.

Японы банкны хувьд

Японы банк (BoJ) нь Японы төв банк бөгөөд тус улсын мөнгөний дээд эрх мэдэл юм. Банк нь Токио хотын Chūō-ийн бизнесийн дүүрэг болох Нихонбашид байрладаг. Энэ нь 1882 оны Японы Банкны тухай хуулийн дагуу байгуулагдсан бөгөөд 1882 онд анхны валютын тэмдэглэл гаргахаас өмнө 1885 оны 10-р сарын 10-нд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Төв банкны хувьд үүргээ биелүүлэхийн тулд ЯБ нь төв оффис, 32 салбар, улсын хэмжээнд орон нутгийн 14 алба, хилийн чанад дахь долоон төлөөлөгчийн газартай. Дэлхийн гурав дахь том эдийн засгийн төв банкны хувьд Японы банк гадаад валютын зах зээлд шууд нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс Форекс зах зээлийг сонирхож буй хэн бүхэнд дагаж мөрдөх хамгийн чухал үйл явдлуудын нэг бол Японы мөнгөний албан есны бодлогыг эдийн засгийн өнөөгийн хөгжилтэй уялдуулан сонгодог ЯБ-ны ээлжит уулзалт юм.

Японы банк хэрхэн ажилладаг вэ?

Японы Ерөнхий сайд мөнгө, санхүүгийн байгууллагын хувьд ЯБ-ны гол зорилго нь дотооддоо (үнийн тогтвортой байдал) болон гаднаас (гадаад валютын ханш) мөнгөний үнэ цэнийн тогтвортой байдлыг хангах, мөн эдийн засгийн гүйлгээг шийдвэрлэх хэрэгсэл болох мөнгөний найдвартай байдлыг хангах санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах явдал юм.

Эдгээр даалгаврыг биелүүлэхийн тулд ЯБ нь дараах үйл ажиллагааг явуулдаг:

 • Мөнгөн тэмдэгт гаргах, удирдах
 • Мөнгөний бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хамгийн гол нь Японы банкны хүүгийн хэмжээг тохируулах
 • Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагуудын дунд төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх
 • Үндэсний банкны үүрэг гүйцэтгэгч, санхүүгийн байгууллагуудын санхүүгийн болон менежментийн нөхцөл байдлыг хянах, шалгаж, эцсийн арга хэмжээний зээлдүүлэгчээр үйлчлэх
 • Төрийн сангийн болон Засгийн газрын үнэт цаастай холбоотой үйл ажиллагаа явуулах
 • Иений дансыг хилийн чанад дахь төв банк, төрийн байгууллагуудад олгох, гадаад валютын зах зээлд интервенц хийх, олон улсын санал бодлоо солилцоход оролцох зэрэг олон улсын үйл ажиллагаанд оролцох
 • Мэдээлэл, эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны үйл ажиллагааны эмхэтгэх

Японы Банкны бүтэц

Банкны зохион байгуулалтын бүтэц нь Японы Банкны тухай хууль, тус хууль болон бусад дотоод дүрмийг үндэслэн байгуулагдсан. Банкны ажилтнууд нь Засаг дарга, (Харухико Курода, 2013 оноос хойш), Засаг даргын орлогч, бодлогын зөвлөлийн гишүүд, аудиторууд, Гүйцэтгэх захирлууд, зөвлөхүүд багтдаг. Банкны шийдвэр гаргах дээд байгууллага болох бодлогын зөвлөл нь Засаг дарга, Засаг даргын орлогч хоер, бодлогын зөвлөлийн зургаан гишүүнээс бүрддэг. Япон улсын мөнгөний бодлогын шийдвэрийг валют, мөнгөний хяналтын удирдамжийг тодорхойлдог, банкны үйл ажиллагааг явуулах үндсэн зарчмуудыг тогтоож, аудитор, зөвлөхүүдээс бусад банкны ажилтнуудын үүргийн биелэлтэд хяналт тавьдаг бодлогын зөвлөлийн есөн гишүүний олонхийн саналаар гаргадаг. Засаг даргын үүрэг бол банкийг төлөөлөх, бодлогын зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд ерөнхий хяналт тавих үүрэгтэй. Тиймээс, Японы банкны захирагч Японы Засгийн газрын эдийн засгийн бодлогод ихээхэн нөлөө үзүүлдэг.

Японы Банкны чиг үүрэг

Японы төв банкны хувьд банк нь бэлэн мөнгө олгох, төлбөр, тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх; мөнгөний бодлого явуулах; санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах; Засгийн газартай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг төрөл бүрийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Японы Банкны тухай хуульд банкны мөнгөний бодлого нь “үнийн тогтвортой байдлыг хангах, улмаар үндэсний эдийн засгийн зохистой хөгжилд хувь нэмэр оруулахад чиглэгдэх естой”гэж заасан байдаг. Үүний үндсэн дээр банк хэрэглээний үнийн индекс (CPI)-ийн өөрчлөлтийн жилийн хувь хэмжээгээр “үнийн тогтвортой байдлын зорилт”-ыг 2 хувиар тогтоосон. Инфляцын түвшин зорилтот түвшнээс хэтэрсэн тохиолдолд банк зээлийн хүү, өгөөжийн муруйг хянах, мөнгөний зах зээлийн үйл ажиллагаа, нөөцийн хамгийн бага шаардлага, Японы их хэмжээний хувьцаа худалдаж авах, тоон хөнгөлөлт болон бусад хэрэгслийг ашиглан хөндлөнгөөс оролцож болно.

Жишээлбэл, Японы банк 2013 оны 4-р сард инфляцийг нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэглээний зардлыг өдөөх зорилго бүхий тоон сулруулалт (QE) хөтөлбөрийг гаргахдаа Японы эдийн засагт асар их хэмжээний мөнгө шахав. Энэ нь арилжаачдад USD/JPY болон бусад иентэй холбоотой валютын хосоор үнийн хөдөлгөөнөөс ашиг олох боломжийг бий болгохын зэрэгцээ Японы иений ханш унахад хүргэсэн. ЯБ-ны бие даасан байдлын тухайд банкны мөнгөний бодлогын хараат бус байдал нь Япон Улсын Банкны тухай хуулийн дагуу баталгаажсан байдаг. Үүний зэрэгцээ банкны мөнгөний бодлого, Засгийн газрын эдийн засгийн бодлогын үндсэн байр суурь нийцтэй байхын тулд уг хуульд банк Засгийн газартай үргэлж нягт холбоотой байж, санал бодлоо хангалттай солилцоно гэж заасан байдаг. Гэсэн хэдий ч, Засгийн газрын төлөөлөгчид мөнгөний бодлогын шийдвэрт санал нэгдээгүй байна.

Японы банк нь үндсэн шинжилгээнд

ЯБ-аас Япон улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нь ихэвчлэн Япон улсын банкны хүү болон бусад эдийн засгийн интервенц дээр суурилдаг мөнгөний бодлогын зөвлөлийн хурлаар (MPMs) жилд найман удаа хоер өдрийн турш зохион байгуулдаг. ЯБ-ны хурал бүрт бодлогын зөвлөл улс орны эдийн засаг, санхүүгийн байдлыг хэлэлцэж, мөнгөний зах зээлийн үйл ажиллагааны удирдамж, банк хоорондын мөнгөний бодлогын байр суурийг тогтоодог. Хариуд нь энэ нь иений үнэ цэнэ, дэлхийн бусад валюттай хэрхэн харилцан үйлчлэлцэхэд ихэвчлэн нөлөөлнө. Түүхэн хүүгээс харахад бож нь зээлийн хүүг гэнэтийн байдлаар тохируулах нь ховор байдаг. Ийм зүйл тохиолдох нь ховор тохиолдолд тохируулсан ЯБ-ны ханш нь зах зээлийн асар их хэлбэлзлийг бий болгох естой.

ЯБ-ны Зээлийн Хүүгийн Өсөлт

Дүрмээр бол, эдийн засаг тэлж, эсвэл хэт хурдан өсөн нэмэгдэж байгаа үед, Японы банк нь хөөс бий болгож, ирээдүйн эдийн засгийн тогтвортой байдлын асуудал хүргэж болох юм шиг, зардлыг хянах, өсч инфляцийг бууруулах нь хумих циклийг эхэлж болно. Энэ тохиолдолд ЯБ нь зээлийн хүүг өсгөх шийдвэр гаргаж болно, учир нь өндөр хүү гэдэг нь хүмүүс бага зээл авч, бага мөнгө зарцуулна гэсэн үг бөгөөд энэ нь инфляцийг удаашруулах эсвэл бүр бууруулах замаар. Энд JPY нь бусад валютын эсрэг талархах төлөвтэй байна, Засгийн газрын бонд өсөх болно, Харин Токиогийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг хувьцаа,индексүүд тухайлбал Nikkei 225, хөрөнгө оруулагчид эрсдэлтэй хөрөнгөөс хөрөнгөө дахин чиглүүлэх хандлагатай байгаа тул буурах болно.

ЯБ Зээлийн Хүүг Бууруулдаг

Мөн эсрэгээрээ: эдийн засаг хумигдах үед эдийн засгийг дэмжихийн тулд мөнгөний бодлого суларч болзошгүй. Энэ тохиолдолд бож нь зээлийн хүүг бууруулах шийдвэр гаргаж болно, учир нь зээлийн хүү буурах нь онолын хувьд хүмүүсийг зээл авахад түлхэц болж, улмаар бизнес эрхлэгчдийг илүү их хөрөнгө оруулалт хийх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд түлхэц өгөхөөс гадна эдийн засгийг өсгөх болно. Энд JPY болон Засгийн газрын бондууд сулрах төлөвтэй байгаа бол Токиогийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг хувьцаа, индексүүд өсөх тул олон компаниудын ашигт ажиллагаа нэмэгдэх төлөвтэй байгаа бол хөрөнгө оруулагчид илүү өндөр ашиг олох зорилготойгоор эрсдэлтэй хөрөнгүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхээр буцаж ирэхийг хүсдэг.

Японы Банкны шийдвэр дээр тулгуурдан хэрхэн арилжаа хийх вэ?

ЯБ-ны хурлыг тойрсон мэдээ, үйл явдлыг арилжаалах нь үргэлж сэтгэл хөдөлгөм бөгөөд худалдаачдад ашигтай байж болох юм. Мөнгөний зах зээлийн үйл ажиллагааны удирдамж гэх мэт мөнгөний бодлогын талаархи MPM-ийн шийдвэрийн агуулгыг дагаж, эдийн засаг, санхүүгийн хөгжлийн талаархи үзэл бодлоос гадна Эдийн засгийн төлөв байдлыг тодорхойлж, ЯБ нь зээлийн хүүг бууруулах, зээлийн хүүг нэмэгдүүлэх эсвэл хадгалах эсэх талаар санал болгодог. Жишээлбэл, эдийн засгийн эерэг мэдээ нь зээлийн хүү удахгүй нэмэгдэж байгааг илтгэж, улмаар JPY-ийг бэхжүүлэхэд хүргэдэг. Хэрэв мэдээ сөрөг байвал эсрэгээрээ тохиолдож магадгүй бөгөөд энэ нь зээлийн хүү буурч, JPY сулрахад хүргэж болзошгүй гэсэн үг юм. Иймээс хүлээгдэж буй ханшаас өндөр байх нь JPY-ийн хувьд эерэг/бууралт гэж тооцогддог бол хүлээгдэж буй ханшаас бага байх нь JPY-ийн хувьд сөрөг/өсөлт гэж тооцогддог.

Олон худалдаачид MPM зарлал дээр байр сууриа суурь. Түүнээс гадна, удахгүй болох ЯБ-ны уулзалт хэзээ болох талаар мэдэх нь худалдааны стратеги төлөвлөж, үйл явдлыг бараг тойрон гарах хэлбэлзэлд урьдчилан бэлтгэх боломжийг олгодог. Гэхдээ зээлийн хүү өөрчлөгдөхгүй хэвээр байгаа нөхцөлд ч ЯБ-ны хурал гэх мэт чухал үйл явдлуудыг тойрсон хүлээлт зах зээлд гол нөлөө үзүүлдэг.Тиймээс худалдаачдын хувьд ЯБ-аас явуулж буй Японы мөнгөний бодлого нь янз бүрийн төрлийн хөрөнгийг үндсэн түвшинд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйлүүдийн нэг тул арилжааны гайхалтай боломжуудыг бий болгодог гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Үүнд иен болон түүний хосолсон дэлхийн валют, Засгийн газрын бонд, орон нутгийн үнэт цаас, индекс болон бусад үнэт цаас орно.

Одоо та Японы банк болон түүний янз бүрийн худалдааны хэрэгсэлд үзүүлэх нөлөөний талаар илүү ихийг мэдэж байгаа тул эдийн засгийн хуанли дээрх дараагийн ЯБ-ны уулзалтыг хянах замаар мөнгөний бодлогын үндсэн мэдээ, хамгийн гол өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх нь чухал юм.

Дараа нь яах вэ? AvaTrade-ийн JPY-тэй холбоотой хөрөнгө, хамгийн сүүлийн үеийн худалдааны хэрэгслүүдийн өргөн сонголттой дээр нь ашиг олж авахад бэлэн байгаарай!

Японы банкны тухай үндсэн асуулт хариултууд

 • Японы Банкны эрхэм зорилго нь юу вэ?

  Дүрэмд заасны дагуу Японы банк нь мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх, валют, тэмдэглэл гаргах, валют, Төрийн сан, Засгийн газрын үнэт цаастай холбоотой үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах төлбөр тооцоо, биржийн үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн Эмхэтгэл, эдийн засгийн шинжилгээ, судалгаа хийх үүрэгтэй. Хачирхалтай нь, эрхэм зорилго нь бусад төв банкуудын нэгэн адил үнийн тогтвортой байдлыг дурдаагүй боловч Японы банк үнийн тогтвортой байдлыг хангахад туслах зорилгоор инфляцийн зорилтот түвшинг удаан хугацаанд барьж ирсэн.

   
 • Японы банк хувийн эзэмшилд байдаг уу?

  Японы банк нь Засгийн газрын бүрэн эзэмшилд байдаггүй дэлхийн цөөхөн төв банкуудын нэг юм (Швейцарь, Бельги хоер өөр). Үнэндээ 1942 оны Японы Банкны тухай хуульд Засгийн газар төв банкны доод тал нь 55% – ийг эзэмших естой гэж заасан байдаг. Сүүлийн жилүүдэд Японы төв банкны томоохон хувьцааг хэн эзэмшдэг нь тодорхойгүй байсан ч FactSet нь Нью-Йоркт төвтэй Horizon Asset Management-ийг цорын ганц хувьцаа эзэмшигчээр жагсаасан бөгөөд үлдэгдэл хувьцааны 10 орчим хувийг эзэмшдэг. Японы арилжааны банкны хувьцаа NASDAQ-д 8301 гэсэн тикерийн доор арилжаалагддаг.

   
 • Японы банк хараат бус уу?

  Японы банк 1998 оноос хойш л тусгаар тогтнолоо олж авсан. Үүнээс өмнө төрийн албан хаагчдын хяналтад байсан. Гэсэн хэдий ч, тусгаар тогтнолоо олж авснаас хойш Японы банкны хараат бус байдлыг олгосон хуулийг шинэчлэхийг шаардаж байна. Энэ нь Засгийн газраас банкны талаар баримтлах бодлого зорилтыг тодорхойлж, тэдэнтэй уулзаж хариуцлага тооцох боломжийг олгоно. Одоогийн байдлаар банкны цорын ганц хэмжсэн зорилго нь инфляцийн зорилтыг хангах явдал боловч энэ зорилгыг биелүүлэхэд хариуцлага хүлээх байгууллага байхгүй байгаа нь Японд тохиолдсон 20 гаруй жилийн дефляцыг тайлбарлаж болох юм.

   

Арилжааны боломжийг харж байна уу?
Яг одоо данс нээн үү!