Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн нэлээдгүй хувь нь Америкийн Нэгдсэн Улсаас бүрддэг. Энэ бүхний эцэст АНУ дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай улс юм. Энэ таны мэдэж байх ёстой хамгийн чухал үзүүлэлтүүдийн нэг юм.

НЭРТАЙЛБАРОГНОО
Аж ахуйн бус цалингийн цэсЗасгийн газраас бусад цалин авдаг бүх АНУ-ын ажилчид.Сар бүрийн эхний Баасан гарагт тавьдаг.
Худалдааны Баланс эсвэл Нэгдсэн Улсын Худалдааны хомсдолЭкспорт ба импортын хоорондын нийт ялгаа.Сар бүрийн 10-нд 8:30 EST-гаар тавьдаг.
CPI (Зарцуулалтын Үнийн Индекс)Сагс барааг инфляцийн эсрэг хэрэглэдэг. Хоол хүнс ба эрчим хүч ордоггүй.Сар бүрийн 15-нд өглөө 8:30 EST-д тавьдаг.
Үйлдвэрлэлийн ISM ТайланАНУ-ын үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн тайлан ба менежментийн институтаас өгдөг.Сар бүрийн ажлын эхний өдөр 10:00 EST цагт.
Мичиганы Хэрэглээний найдвартай байдалАНУ-ын эдийн засаг дахь хэрэглээний найдвартай байдлын хэмжигдэхүүн. Энэ судалгаа нь АНУ-ын 5,000 айлын сарын судалгаанд үндэслэсэн юм.Урьдчилсан тайлан сар бүрийн 15-нд гардаг. Сарын сүүлийн Мягмар гараг бүр сүүлийн тайлан гардаг.
Үндэсний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнУлс орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгдсэн дүн юм.Сар бүрийн эцэст улирал тутам энэ мэдээллийг олон нийтэд түгээх зорилгоор гаргадаг.
Удаан хэрэглээний барааны шинэ захиалгаИрээдүйд нийлүүлэх барааны мэдээллийг үйлдвэрлэгч нар гаргадаг.Энэ үзүүлэлтийг улирал тутам гаргадаг.
Дууссан барааҮйлдвэрлэгчийн төвшинд мөнгөний ханш уналтыг тогтоодог.Үүнд үйлчилгээг хамруулаагүй. Сар бүрийн 15нд мэдээлэл гардаг.
АНУ-н ажилгүйдлийн түвшинНУ-н ажилгүйдлийн тоог хувиар илэрхийлдэг.Сар бүрийн эхний Пүрэв гаригт мэдээлэл гардаг.
Орон сууцны зөвшөөрөлБайшин барих зөвшөөрөл авсан барилгын компаниуд юм. Биеэ даасан болон хамтарсан нэгжүүд ордог.Сар бүрийн 3 дахь Мягмар гаригт мэдээлэл гардаг.
Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнҮүннд АНУ-н үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэсн бараа бүтээгдэхүүн, уул уурхайн олборлолт, нийтийн үйлчилгээ орно.Сар бүрийн 3 дахь Мягмар гаигт мэдээлэл гардаг.
Байшин барилгаАНУ-н шинээр баригдсан байшин барилгуудыг тооцно.Сар бүрийн 17нд мэдээлэл нь гардаг.