Дэлхий тэнхлэгээ тойрон эргэдэг шиг мөнгө ч бас адил – заримд нь байхад, заримд нь байхгүй; бөгөөд эрэлт нийлүүлэлтийн эргэлдэх мөн чанарт тулгуурлан валютын үнэ эргэлддэг.