Зах зээлийн мэдрэмж нь яг л хүний мэдрэмж шиг айдас, шунал, хүлээлтээр хөтлөгдөж байдаг.. Хүний сэтгэл хөдлөлийн хувьсамтгай мөн чанарыг илрүүлж, эдгээрийг хэр нийтлэг болохыг олж хараарай.