Хөдөлгөөнт Дундаж нь чиг хандлагыг илрүүлдэг хэдий ч , өөр өөр төрлийн боломжит хугацааг нэгтгэх үед суралцах олон гарч ирдэг.