Техникийн арилжааны энгийн хэлбэр боловч тренд дагах эсвэл зах зээлд хоёрдогч-таамаг дэвшүүлэх арга барилыг бүрэн эзэмших нь хэзээ ч дуусахгүй эрэл хайгуул байсаар байх болно. Эхлэх цаг болжээ!