Физик ба санхүүг холбодог зүйл нь аливаа эд зүйлийн инерци өндөр байх тусам түүнийг ганхуулахад их хүч шаардлагатай гэсэн энгийн ойлголт юм.