Хөрөнгийн үнэ цэнийн хувьслыг судлах явцад цаг хугацаа бол хамгийн чухал зүйл юм – өөрчлөлтөнд хэр хугацаа орох вэ? Түүний үнэ цэнийн мөчлөгийн хугацаа ямар байх вэ? … гэх мэт олон асуултууд бий. Болгоомжтой сонгоно уу.