Ньютоны тодорхойлсоноор үйлдэл ба хариу үйлдэл нь энэ загварын дахин давтагдсаар буй гол санаа нь юм. Санхүүгийн ертөнцөд, юу нь юу болохыг ялгаж мэддэг байх нь амин чухал бөгөөд Гартлей үүнд туслах хэрэгслийг санал болгодог.