Статистикчид болон математикчид ээдрээтэй загварыг тодорхойлоход амьдралаа зарцуулдаг. Таны хийх ёстой зүйл нь тэдгээрийн үр дүнг танин мэдэж, арилжаанд ашиглах юм.