Өдрийн турш, аль зах зээл дээр арилжаа хийгдэж буйгаас хамаараад мэдэгдлийн нөлөө өөрчлөгдөж байдаг. Үүн дээр нэмээд мэдэгдлийн шууд дараа үнийн өөрчлөлт явагдах ба та графикийг ажигладаг шигээ цагаа байнга ажигласаар байх болно.