Бид позицыг шөнийн турш нээлттэй байлгахын тулд хураамж төлдөг. Гэхдээ энэ үед валютын ханш муугаар эргэвэл яах вэ? Тиймээс, бид хураамж төлөхийн оронд хүлээн авдаг.