Хөрөнгүүд нь солилцоогоор дамжин арилжаалагддаг тул, таны үйлдэл цаг хугацаанаас хамаарч байдаг – дэлхийн хаана таны авахыг хүссэн хөрөнгө борлуулагдаж, зарагдаж байна, борлуулагчид нь сэрүүн байгаа болов уу? гэх мэт